FreeMind

Врвен софтвер за мапирање на умот напишан на Јава

Мапирање со умови, а во исто време и хиерархиски уредник кој е лесен за ракување, со силен акцент на преклопување. Овие две не се навистина две различни работи, само два различни описи на една апликација. Често се користи за знаење и управување со содржини.

Коментари