Notepad++

Проектот Notepad ++ се префрла во GitHub:

Проектот за Notepad ++ се префрла во GitHub:
https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus

  • Синтакса осветлување и преклопување на синтакса
  • Систем дефиниран за кориснички јазик
  • Дополнет документ и мулти-преглед
  • Поддржани се повеќе од 50 јазици
  • Поддршка за целосен влечење 'N'
  • Макро снимање и репродукција
  • Екстензибилен со неговиот систем за додатоци

Коментари