Password Safe

Популарен лесен за употреба и безбеден менаџер со лозинка

Безбедна лозинка е алатка за бази на податоци со лозинка. Корисниците можат да ги чуваат своите лозинки безбедно шифрирани на своите компјутери. Една сигурна комбинација ги отклучува сите нив.

Коментари