Freeplane

Ansökan om Mind Mapping, kunskap och projektledning

Ansökan om Mind Mapping, Knowledge Management, Project Management. Utveckla, organisera och kommunicera dina idéer och kunskap på det mest effektiva sättet.

  • Att göra tankekartor
  • Kunskapshantering
  • Projektledning
  • Presentation
  • Översikt
  • Skrift

Kommentarer