Windows Directory Statistics

En statistikvisare och rensningsverktyg för diskanvändning för Windows

WinDirStat (Windows Directory Statistics) är en visnings- och rensverktyg för diskanvändningsstatistik för Windows. Vid uppstart läser WinDirStat hela katalogträdet en gång och presenterar det sedan i tre användbara vyer:

- Kataloglistan, som liknar trädvyn i Windows Utforskaren men sorteras efter fil- / undertrådstorlek,
- Trekkartan, som visar hela innehållet i katalogträdet direkt,
- Tilläggslistan, som fungerar som en legend och visar statistik om filtyperna.

Besök WinDirStat-bloggen för mer aktuell information om programmet.

Obs: Om du letar efter ett alternativ till WinDirStat för Linux söker du efter KDirStat (apt-get install kdirstat på Debian-derivat), och alternativet till WinDirStat för MacOS X är Disk Inventory X eller GrandPerspective.

  • Lista över kataloglistor
  • Trekartsvy
  • Vy för tilläggslista

Kommentarer